Reference

Referenční zakázky - NATO-PRAHA, spol.  s r.o. a NATO – PRAHA 5, spol. s r. o.

 

Poř. č.

REFERENČNÍ ZAKÁZKY název

Místo realizace

Doba plnění

Finanční objem zakázky (v mil.Kč)

Rozsah prací realiz. vlastní kapacitou (v %)

Postavení firmy v dodavatel. systému akce (dle výzvy)

1.

Jindřišská 17

rekonstrukce

Praha 1

III – IX  2005

1,573

100%

Subdodavatel

2.

Hotel SPLENDID

rekonstrukce

Praha 7

I – II   2005

0,700

100%

Generální dodavatel

3.

Na Kodymce 39

fasáda

Praha 6

IX – XII 2004

1,476

100%

Generální dodavatel

4.

Kollárova 8

rekonstrukce

Praha 8

X – XII 2004

0,537

100%

Generální dodavatel

5.

Branická 18

rekonstrukce

Praha 4

VIII – XII 2004

0,768

100%

Generální dodavatel

6.

Malátova 1

oprava římsy

Praha 5

XI – XII 2004

1,039

100%

Generální dodavatel

7.

Janáčkovo nábř. 45

oprava římsy a fasáda

Praha 5

VI – XII 2004

3,680

100%

Generální dodavatel

8.

Nádražní 15

oprava římsy

Praha 5

IX - XII 2004

2,086

100%

Generální dodavatel

9.

Dygrýnova 819 – 821

zeteplení fasády

Praha 14

V – XI 2004

12,002

100%

Generální dodavatel

10.

Na Bělidle 24

římsa

Praha 5

X         2004

0,236

100%

Generální dodavatel

11.

Plzeňská 64

fasáda

Praha 5

VIII – IX 2003

0,379

100%

Generální dodavatel

12.

Janáčkovo nábř. 43

římsa a fasáda

Praha 5

VI – VIII 2004

1,224

100%

Generální dodavatel

13.

Hálkova 2

údržba

Praha 2

I – VI  2004

2,278

100%

Generální dodavatel

14.

Valčíkova 8

fasáda

Praha 8

IV – VI 2004

0,743

100%

Generální dodavatel

 

Referenční zakázky - NATO-PRAHA, spol.  s r.o. a NATO – PRAHA 5, spol. s r. o.

 

Poř. č.

REFERENČNÍ ZAKÁZKY název

Místo realizace

Doba plnění

Finanční objem zakázky (v mil.Kč)

Rozsah prací realiz. vlastní kapacitou (v %)

Postavení firmy v dodavatel. systému akce (dle výzvy)

15.

Skladová hala LLENTAB

výstavba

Praha 5

IV – IX  2003

6,240

30%

Generální dodavatel

16.

Skladová a montážní

hala LLENTAB - stavba

Horoměřice

III - VIII

2003

5,197

30%

Generální dodavatel

17.

Krakovská 6

opava terasy a štítu

Praha 1

V – VII 2005

0,681

100%

Generální dodavatel

18.

Černošická 128

Půdní vestavba RD

Praha 5 –

Lipence

VIII – II 2006

2,336

100%

Generální dodavatel

19.

Vlnitá 15

zateplení fasády RD

Praha 4

X - XI 2005

0,259

100%

Generální dodavatel

20.

Rumburská 2

výměna výtahu

Praha 9

IX – X

2005

0,080

80%

Subdodavatel

21.

Boleslavova 24

výměna výtahu

Praha 4

VIII – IX

2005

0,097

80%

Subdodavatel

22.

Nad Strouhou 1320

výměna výtahu

Praha 4

VII-VIII

2005

0,138

80%

Subdodavatel

23.

Rumburská 4

výměna výtahu

Praha 9

VIII-IX

2005

0,080

80%

Subdodavatel

24.

Rumburská 6

výměna výtahu

Praha 9

IX-X

2005

0,080

80%

Subdodavatel

25.

Šeříková 1

výměna výtahu

Praha 5

XI-XII

2005

0,190

80%

Subdodavatel

26.

Sulická 23

výměna výtahu

Praha 4

IV-V

2006

0,169

80%

Subdodavatel

27.

Pod Lipami 51

výměna výtahu

Praha 3

X-XII

2005

0,119

80%

Subdodavatel

28.

Chaberská 57

výměna výtahu

Praha 8

X-XII

2005

0,390

80%

Subdodavatel

 

Adresa :

NATO- PRAHA 5

Vrchlického 305
15300 Praha 5 - Smíchov
E-mail:mail@nato5.cz
Jednatel : Lukáš Nekola
Mob: 724 23 49 72