NATO PRAHA  5

Stavební firma NATO – PRAHA, vyvíjí svoji činnost od roku 1992 a je  do ní začleněna dceřiná společnost NATO-PRAHA 5, která zahájila svoji činnost v roce 1996.

Strategií vývoje společností bylo vytvoření kompletního servisu služeb a činností s cílem plně zajistit požadavky zákazníka. Tento systém je pravidelně vyhodnocován se snahou o trvalé zlepšování jeho funkčnosti, navýšení komfortu služeb a dotváření image obou společností. 

Z tohoto důvodu mají společnosti ve své náplni zaregistrovány stavební činnost pro bytovou výstavbu a průmyslové objekty, inženýring pro tuto činnost, topenářství, vodoinstalatérství, realitní kancelář, zprostředkova-telskou činnost v oblasti obchodu a služeb.

Společnosti mají proto i svoji právní i kapitálovou subjektivitu. Vzájemně spolupracují nejen v oblasti obchodní, ale i kapitálové. Společným cílem je realizace zakázek tzv. „na klíč“ s důrazem na vysokou kvalitu plnění smluvních závazků.
Při navazování obchodních kontaktů je samozřejmostí zpracování nabídky na provedení zakázky včetně cenové kalkulace. Při kladné odezvě zákazníka je, vyjma drobných zakázek plněných na základě objednávky zákazníka,předložena smlouva o dílo, splňující podmínky obchodního zákoníku.

Za dobu své existence obě společnosti nasbíraly mnoho cenných zkušeností v různých oblastech stavební výroby, jako například : 

výstavba a rekonstrukce domů, bytů i nebytových prostor, rekonstrukce historických a památkově chráněných objektů, zateplování fasád, kompletní výstavba RD na klíč, činnost realitní kanceláře.

Ekonomická situace společnosti je velmi dobrá. Obchodní obrat společností se v průběhu posledních tří let pohybuje ve výši 63 milionů Kč ročně.

Realizace zakázek je v oblasti HSV zajišťována převážně vlastními kmenovými zaměstnanci. U řemeslných prací PSV formou spolupráce s prověřenými – převážně stálými subdodavateli, u kterých je rovněž kladen důraz na kvalitu a které jsme v průběhu existence společností postupně prověřovali a vybrali jako své stálé par

Kontakt Fotografie Referenční zakázky

Adresa :

NATO- PRAHA 5

Vrchlického 305
15300 Praha 5 - Smíchov
E-mail:mail@nato5.cz
Jednatel : Lukáš Nekola
Mob: 724 23 49 72